La Conexión

Podnikání a obchod na Kubě: poradenství


Ať už jste jednotlivec nebo firma, usnadním vám vstup na kubánský trh a pomohu navázat kontakty s kubánskými obchodníky ve vašem oboru. Dále vám pomohu při jednání s kubánskými úřady a poradím ohledně kubánských obchodních koncesí, zákonů a dám vám doporučení pro podnikání na Kubě.


Pro vstup na kubánský trh je nezbytná znalost jazyka, zvyklostí a specifik kubánského prostředí. Na Kubě jsem s přestávkami od roku 2002 a udržuji kontakt s obchodníky v různých odvětví, jako jsou např. energetika, pivovarnictví, realitní trh, stavebnictví, reklamní činnost, turismus, multimedální produkce a další.


Kontaktujte mě s vašimi požadavky.